3. DELAWARE   

Van Alabama tot Wyoming. En terug.......

3. Delaware  

Uit eigen ervaring......:


Where? Delaware!
Waar anders? Delaware is de tegenwoordige naam van de staat die als een van de eerste een Nederlandse nederzetting kende. In 1631 werd hier Zwaanendael gesticht. Ook was Delaware de allereerste staat die de Amerikaanse Constitution erkende en staat sindsdien bekend als 'the First State'. Je kunt een slechtere bijnaam hebben, toch? De Delaware River, bij Interstate 95 overspannen door een immense brug, werd in 1609 voor het eerst verkend door Henry Hudson.